Giáo Trình Hoá Sinh Học - Mai Xuân Lương

774 | 05-06-2016 | 7
 Giáo Trình Hoá Sinh Học

Nhan đề: Giáo Trình Hoá Sinh Học

Tác giả: Mai Xuân Lương,

Nhà xuất bản: ĐH Đà Lạt

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 172

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ hóa sinh,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Aminoacid và protein

Chương 2. Emzyme

Chương 3. Khái niệm chung về trao đổi chất

Chương 4. Glucid

Chương 5. Lipid

Chương 6. Nucleotide và acid nucleic

Download