Xử lý thống kê các số liệu thực nghiệm trong hóa học - Huỳnh Văn Trung, Đỗ Quý Sơn

2162 | 08-09-2016 | 72
Xử lý thống kê các số liệu thực nghiệm trong hóa học

Nhan đề: Xử lý thống kê các số liệu thực nghiệm trong hóa học

Tác giả: Huỳnh Văn Trung, Đỗ Quý Sơn,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 109

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thống kê, thực nghiệm, hóa học,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các thuật ngữ và định nghĩa 

Chương 2: Bản chất, nguồn gốc các loại sai số và phân loại 

Chương 3: Sai số ngẫu nhiên 

Chương 4: Ứng dụng để tính và biểu diễn các loại sai số 

Chương 5: Mẫu chuẩn và quá trình hiệu chuẩn 

Câu hỏi và bài tập 
 

Download

Có thể bạn cần

Tài chánh côngTài chánh công

Lê Đình Chân

316  264 

Cambridge Practice Tests for IELTS 7Cambridge Practice Tests for IELTS 7

University of Cambridge

176  246 

Mạch điện tử - Tập 2Mạch điện tử - Tập 2

Nguyễn Tấn Phước

176  1091  39 

Get It Up 5Get It Up 5

Nguyễn Trường Giang, Trần Thị Mỹ Duyên

90  698  32