Thí nghiệm Hóa vô cơ - BM CN Hóa Vô Cơ

910 | 06-06-2016 | 14
Thí nghiệm Hóa vô cơ

Nhan đề: Thí nghiệm Hóa vô cơ

Tác giả: BM CN Hóa Vô Cơ,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 34

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hóa vô cơ,

Download

Tóm tắt:

Bài 1: Kim Loại Kiềm(phân nhóm I A )   

Bài 2: KIM LOẠI KIỀM THỔ (Phân nhóm II A) 

Bài 3 : NGUYÊN TỐ NHÓM III A 

Bài 4:CACBON VÀ SILIC(Phân nhóm IV A ) 

Bài 5: NITƠ VÀ CÁC HỢP CHẤT NHÓM V A 

Bài 6: HIDRO -OXY -LƯU HUỲNH 

Bài 7: NHÓM VIII-HALOGEN  

Bài 8: KIM LOẠI IB( Cu -Ag-Au)

Bài 9: KIM LOẠI NHÓM IIB(Zn-Cd-Hg) 

Bài 10: NHÓM VIB(CRÔM)  

Bài 11: NHÓM VIB(MANGAN) 

Bài 12: KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP NHÓM VIII B 

Bài 13: ĐIỀU CHẾ PHÈ N NHÔM AMONI

Download

Có thể bạn cần

Let's learn english: Sách bài tập Tiếng Anh dùng cho học sinh tiểu họcLet's learn english: Sách bài tập Tiếng Anh dùng cho học sinh tiểu học

Nguyễn Quốc Tuấn, Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Clearnce Lim

98  984 

Sổ tay và atlas đồ gáSổ tay và atlas đồ gá

Trần Văn Địch

197  1725  31 

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 1 (Phần điện tử)Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 1 (Phần điện tử)

Vũ Thành Vinh, Vũ Mạnh Thịnh, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Sơn Hoàn

71  1641  10 

Big step TOEIC 3Big step TOEIC 3

Kim Soyeong, Park Won, Lê Huy Lâm

364  256 

200 bài tập nâng cao Hóa học THPT 10200 bài tập nâng cao Hóa học THPT 10

Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Hữu Thạc

143  201