Hóa sinh công nghiệp - Lê Ngọc Tú, Lê Văn Chứ, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Thịnh, Bùi Đức Lợi, Lê Doãn Diệu

2735 | 07-06-2016 | 86
Hóa sinh công nghiệp

Nhan đề: Hóa sinh công nghiệp

Tác giả: Lê Ngọc Tú, Lê Văn Chứ, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Thịnh, Bùi Đức Lợi, Lê Doãn Diệu,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 444

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hóa công nghiệp, công nghệ hóa,

Download

Tóm tắt:

Chương I: ENZIM

Chương II: CÁC PHẢN ỨNG ENZIM PHỔ BIẾN TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM

Chương III: PROTEIN

Chương IV: GLUXIT

Chương V: LIPIT

Chương VI: VITAMIN

Chương VII: CÁC CHẤT MÀU

Chương VIII: CÁC CHẤT THƠM

CHƯƠNG IX: HÓA SINH CÁC QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NGỦ CỐC

Chương X: HÓA SINH HỌC CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT LÊN MEN

Chương XI: HÓA SINH HỌC CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG CÁC CHẾ PHẨM ENZIM

 

Download