Giáo trình nhiên liệu dầu mỏ - Trần Văn Triệu, Nguyễn Đài Lê

836 | 08-05-2016 | 6
Giáo trình nhiên liệu dầu mỏ

Nhan đề: Giáo trình nhiên liệu dầu mỏ

Tác giả: Trần Văn Triệu, Nguyễn Đài Lê,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 141

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Nhiên liệu động cơ xăng

Chương 2: Nhiên liệu động cơ diezen

Chương 3: Các loại nhiên liệu khác

Chương 4: Dầu bôi trơn

Chương 5: Mở bôi trơn

Download

Có thể bạn cần

Get It Up 4Get It Up 4

Nguyễn Trường Giang, Trần Thị Mỹ Duyên

69  1330  41 

Giáo trình máy điệnGiáo trình máy điện

Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh

181  1831  69 

Giáo trình hướng dẫn thực hành điện công nghiệpGiáo trình hướng dẫn thực hành điện công nghiệp

Bùi Hồng Huế, Lê Nho Khanh

249  1169  36 

Giáo trình kiểm toánGiáo trình kiểm toán

Trần Long

121  867