Cơ sở hóa học phóng xạ - Đỗ Quý Sơn, Huỳnh Văn Trung

1489 | 05-05-2016 | 28
Cơ sở hóa học phóng xạ

Nhan đề: Cơ sở hóa học phóng xạ

Tác giả: Đỗ Quý Sơn, Huỳnh Văn Trung,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 280

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I. HÓA PHÓNG XẠ ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 1. HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ VÀ CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ

CHƯƠNG 2. SỰ PHÂN RÃ PHÓNG XẠ

CHƯƠNG 3. TRAO ĐỔI ĐỒNG VỊ

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ VI LƯỢNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ GIỮA HAI PHA

CHƯƠNG 5. ĐIỆN HÓA HỌC CỦA CÁC NGUYÊN TỐ PHÓNG XẠ

CHƯƠNG 6. TRẠNG THÁI CỦA CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ Ở NỒNG ĐỘ SIÊU NHỎ

 

PHẦN II. CÁC NGUYÊN TỐ PHÓNG XẠ

CHƯƠNG 7. CÁC NGUYÊN TỐ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 8. GIỚI THIỆU MỘT SỐ NGUYÊN TỐ PHÓNG XẠ NHÂN TẠO

CHƯƠNG 9. URANI

CHƯƠNG 10. THORI

CHƯƠNG 11. CÁC NGUYÊN TỐ LÀ SẢN PHẨM PHÂN RÃ CỦA URANI VÀ THORI

CHƯƠNG 12. CÁC NGUYEEN TỐ SAU URANI

CHƯƠNG 13. CÁC TÍNH CHẤT CỦA CÁC ACTINIT

CHƯƠNG 14. KHẢ NĂNG MỞ RỘNG BẢNG HỆ TUẦN HOÀN VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ ACTINIT

CHƯƠNG 15. TƯƠNG TÁC CỦA CÁC TIA BỨC XẠ VỚI VẬT CHẤT

CHƯƠNG 16. ĐO PHÓNG XẠ

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 1Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 1

Bùi Đức Lợi, Lê Hồng Khanh, Mai Văn Lề, Lê Thị Cúc, Hoàng Thị Ngọc Châu, Lê Ngọc Tú, Lương Hồng Nga

373  3132  83 

Giáo trình Sinh lý thực vậtGiáo trình Sinh lý thực vật

Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng

392  2059  50 

Máy điện 1, 5thMáy điện 1, 5th

Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu

251  1428  31 

555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9

Tạ Thị Thúy An

159  214 

Gia công cắt gọt trên máy công cụGia công cắt gọt trên máy công cụ

Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Hà Tuấn, Hoàng Văn Gợt, Vũ Trung Tuyến, Nguyễn Văn Giáp, Phạm Văn Đông

402  436