Giáo trình ngôn ngữ SQL - Sở BCVT Hà Nội

1038 | 27-04-2016 | 5
Giáo trình ngôn ngữ SQL

Nhan đề: Giáo trình ngôn ngữ SQL

Tác giả: Sở BCVT Hà Nội,

Nhà xuất bản: Sở BCVT Hà Nội

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 177

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ bản về SQL

1. Các truy vấn đơn giản

2. Truy vấn nhiều quan hệ

3. Truy vấn con

4. Các phép toán quan hệ đầy đủ

5. Sửa đổi cơ sở dữ liệu

6. Định nghĩa lượt đồ quan hệ trong SQL

7. Khung nhìn (View)

Bài tập

Chương 2: Các ràng buộc và Trigger

1. Khóa và khóa ngoại

2. Các ràng buộc trên thuộc tính và bộ

3. Sửa đổi các ràng buộc

4. Các ràng buộc mức lượt đồ và Trigger

Bài tập

Chương 3: Lập trình

1. SQL trong môi trường lập trình

2. Các thủ tục được lưu giữ (Stored procedure)

3. Môi trường SQL

4. Sử dụng giao diện mức gọi (Call-level interface)

5. Giao tác trong SQL

6. An toàn và cấp quyền trong SQL

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tôGiáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô

Hoàng Đình Long

401  8231  358 

Giáo trình trang bị điện ô tôGiáo trình trang bị điện ô tô

Nguyễn Văn Chất

197  3477  137 

Robot hàn công nghiệpRobot hàn công nghiệp

Ban gia công kim loại tấm

179  1621  40 

Nghề sửa chữa xe máyNghề sửa chữa xe máy

Phạm Đình Vượng, Nguyễn Văn Dương

186  1867  38 

Tiếng Anh dành cho sinh viên ngành hóa dầuTiếng Anh dành cho sinh viên ngành hóa dầu

Phạm Thanh Huyền

77  880