Cơ sở dữ liệu phân tán - Phạm Thế Quế

1022 | 02-05-2016 | 1
Cơ sở dữ liệu phân tán

Nhan đề: Cơ sở dữ liệu phân tán

Tác giả: Phạm Thế Quế,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 155

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán

Chương 2: Thiết kế các hệ CSDL phân tán

Chương 3: Xử lý truy vấn trong CSDL quan hệ phân tán

Chương 4: Xử lý truy vấn trong CSDL quan hệ phân tán

Chương 5: Tổng quan về CSDL song song

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình hóa học môi trườngGiáo trình hóa học môi trường

Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải

357  1223  16 

Thông Tin Vệ TinhThông Tin Vệ Tinh

Nguyễn Phạm Anh Dũng

131  526 

Tin học ứng dụng Tối ưu hóa BIOSTin học ứng dụng Tối ưu hóa BIOS

Lê Xuân Đồng

309  685 

Giáo trình kinh tế thương mạiGiáo trình kinh tế thương mại

Trần Thúy Lan

240  791 

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây ăn quảỨng dụng công nghệ trong sản xuất cây ăn quả

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

198  893  10