Cơ sở dữ liệu - Phạm Thế Quế

1093 | 27-04-2016 | 4
Cơ sở dữ liệu

Nhan đề: Cơ sở dữ liệu

Tác giả: Phạm Thế Quế,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 223

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chương 2: CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chương 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Chương 4: KỸ THUẬT THIẾT KẾ CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Chương 5: CÁC NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU

Chương 6: TỐI ƯU HOÁ CÂU HỎI TRUY VẤN

Chương 7: AN TOÀN DỮ LIỆU VÀ TÍNH TOÀN VEN DỮ LIỆU

 

Download

Có thể bạn cần

kỹ thuật điện tử sốkỹ thuật điện tử số

Nguyễn Minh Giao

328  690 

Điện tử căn bảnĐiện tử căn bản

Đỗ Thanh Hải

239  3595  121 

Hệ thống thông tin quang - Tập 1Hệ thống thông tin quang - Tập 1

Vũ Văn San

279  1771  28 

Cơ sở máy công cụCơ sở máy công cụ

Phạm Văn Hùng, Nguyễn Phương

312  20