Cơ sở dữ liệu - Phạm Thế Quế

1034 | 27-04-2016 | 4
Cơ sở dữ liệu

Nhan đề: Cơ sở dữ liệu

Tác giả: Phạm Thế Quế,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 223

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chương 2: CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chương 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Chương 4: KỸ THUẬT THIẾT KẾ CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Chương 5: CÁC NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU

Chương 6: TỐI ƯU HOÁ CÂU HỎI TRUY VẤN

Chương 7: AN TOÀN DỮ LIỆU VÀ TÍNH TOÀN VEN DỮ LIỆU

 

Download

Có thể bạn cần

Khí cụ điệnKhí cụ điện

Ban điều khiển điện

72  879 

Giáo trình quản trị dự án đầu tưGiáo trình quản trị dự án đầu tư

Phạm Xuân Giang

241  2026  61 

Máy điện 1, 5thMáy điện 1, 5th

Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu

334  2108  76 

Mạch điện tử - Tập 1Mạch điện tử - Tập 1

Nguyễn Tấn Phước

154  1345  45