Building a Data Warehouse With Examples in SQL Server - Vincent Rainardi

731 | 24-11-2016 | 6
Building a Data Warehouse With Examples in SQL Server

Nhan đề: Building a Data Warehouse With Examples in SQL Server

Tác giả: Vincent Rainardi,

Nhà xuất bản: Apress

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 541

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Từ khóa: Data Warehouse, SQL server,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Family and Friends 1: ClassbookFamily and Friends 1: Classbook

Naomi Simmons

113  792  10 

Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng caoBài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao

ĐH Hàng hải

58  914 

Cơ sở điều khiển tự độngCơ sở điều khiển tự động

Đặng Hoài Bắc

152  767 

Giáo trình An toàn điệnGiáo trình An toàn điện

Quyền Huy Ánh

205  3057  112 

Giáo trình kinh tế thương mạiGiáo trình kinh tế thương mại

Trần Thúy Lan

240  809  10