Building a Data Warehouse With Examples in SQL Server - Vincent Rainardi

1103 | 24-11-2016 | 7
Building a Data Warehouse With Examples in SQL Server

Nhan đề: Building a Data Warehouse With Examples in SQL Server

Tác giả: Vincent Rainardi,

Nhà xuất bản: Apress

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 541

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Từ khóa: Data Warehouse, SQL server,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Động từ Tiếng AnhĐộng từ Tiếng Anh

Thanh Hà

234  809 

Tin - Sinh họcTin - Sinh học

Nguyễn Văn Cách

137  1866  33 

Cơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 1, 3rdCơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 1, 3rd

Đặng Văn Chuyến, Nguyễn Tuấn Anh

197  869 

Amazing Science 1Amazing Science 1

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc

64  1779  20