Building a Data Warehouse With Examples in SQL Server - Vincent Rainardi

647 | 24-11-2016 | 6
Building a Data Warehouse With Examples in SQL Server

Nhan đề: Building a Data Warehouse With Examples in SQL Server

Tác giả: Vincent Rainardi,

Nhà xuất bản: Apress

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 541

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Từ khóa: Data Warehouse, SQL server,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Nhập Môn Internet Và E-LearningNhập Môn Internet Và E-Learning

Nguyễn Duy Phương, Dương Trần Đức, Đào Quang chiểu, Phạm thị huế, Nguyễn Thị Ngọc Hân

167  940  14 

Giáo trình kỹ thuật sốGiáo trình kỹ thuật số

Trần Văn Minh

375  726  20