Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Nguyễn Vương Thịnh

943 | 18-04-2016 | 4
Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nhan đề: Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Tác giả: Nguyễn Vương Thịnh,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 241

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Giới thiệu

Chương 2. Làm việc với CSDL và bảng

Chương 3. Truy vấn dữ liệu và bảng ảo (View)

Chương 4. Thủ tục thường trú và hàm người dùng

Chương 5. Trigger và Transaction

Chương 6: Các tác vụ quản trị hệ thống

Download

Có thể bạn cần

Bài Giảng Nấm Ăn Và Vi NấmBài Giảng Nấm Ăn Và Vi Nấm

Lê Lý Thùy Trâm

135  748 

Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩThiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩ

Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Minh Huyền, Đinh Văn Huy, Nguyễn Văn Quân, Cao Thị Thu Trang, Trần Anh Tú

273  581 

Giáo trình kiểm toánGiáo trình kiểm toán

Trần Long

121  699 

Khí cụ điệnKhí cụ điện

Ban điều khiển điện

72  911