Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Nguyễn Vương Thịnh

887 | 18-04-2016 | 4
Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nhan đề: Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Tác giả: Nguyễn Vương Thịnh,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 241

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Giới thiệu

Chương 2. Làm việc với CSDL và bảng

Chương 3. Truy vấn dữ liệu và bảng ảo (View)

Chương 4. Thủ tục thường trú và hàm người dùng

Chương 5. Trigger và Transaction

Chương 6: Các tác vụ quản trị hệ thống

Download

Có thể bạn cần

Động lực học máyĐộng lực học máy

Đỗ sanh

177  788 

Giáo trình bơm quạt máy nénGiáo trình bơm quạt máy nén

Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc

218  1951  42 

Linh kiện điện tửLinh kiện điện tử

CĐ Công nghiệp Hà Nội

102  587  15 

Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điệnGiáo trình kỹ thuật lắp đặt điện

Phan Đăng Khải

181  1540  40