Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao - ĐH Hàng hải

974 | 18-04-2016 | 6
Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao

Nhan đề: Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 58

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

CHƯƠNG 2: TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN

CHƯƠNG 3: GIAO DỊCH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

CHƯƠNG 4: ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG THỜI VÀ KHÔI PHỤC HỆ THỐNG

CHƯƠNG 5: CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

MỘT SỐ ĐỀ THI MẪU

Download