Có thể bạn cần

Tính toán thiết kế chế tạo máy cán kim loại và máy cán thépTính toán thiết kế chế tạo máy cán kim loại và máy cán thép

Đỗ Hữu Nhơn, Đỗ Thành Dũng, Phạm Văn Hạ

231  739  25 

Giải thuậtGiải thuật

Nguyễn Văn Linh

109  764 

Giáo trình Turbo Pascal 7.0Giáo trình Turbo Pascal 7.0

Bùi Thế Tâm

194  915  11 

Thủy lực và bơmThủy lực và bơm

Trần Thế San, Trần Thị Kim Lang

693 

Giáo trình thực hành phay bàoGiáo trình thực hành phay bào

Tổ thực hành phay bào

157  907  11