Tính điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ô tô - Nguyễn Khắc Trai

369 | 08-02-2020 | 2
Tính điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ô tô

Nhan đề: Tính điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ô tô

Tác giả: Nguyễn Khắc Trai,

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 1997

Số trang: 149

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điều khiển, quỹ đạo, chuyển động, ô tô,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần