Thực hành động cơ đốt trong - Hoàng Minh Tác

1432 | 03-06-2016 | 25
Thực hành động cơ đốt trong

Nhan đề: Thực hành động cơ đốt trong

Tác giả: Hoàng Minh Tác,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 194

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: động cơ đốt trong, dụng cụ sửa chữa ô tô, các hệ thống trên ô tô,

Download

Tóm tắt:

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

CHƯƠNG 1. CƠ KHÍ ĐỘNG CƠ

CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU

CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG LÀM MÁT

CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG BÔI TRƠN

CHƯƠNG 5. HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA

CHƯƠNG 6. HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG

CHƯƠNG 7. MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG

PHỤ LỤC DỤNG CỤ SỬA CHỮA CHUYÊN DÙNG

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình thực hành nguội cơ bản và nâng caoGiáo trình thực hành nguội cơ bản và nâng cao

Tổ thực hành nguội

94  1556  15 

Giáo trình công nghệ hànGiáo trình công nghệ hàn

Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh, Võ Văn Phong

245  1115  15 

Vi sinh - Ký sinh trùngVi sinh - Ký sinh trùng

Lê Hồng Hinh, Phạm Văn Thân

163  1178  20 

Lò vi ba và bếp điện từLò vi ba và bếp điện từ

Nguyễn Minh Đức

141  1401  36