Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 2: Máy kéo - Nguyễn Quốc Việt

1469 | 03-06-2016 | 18
Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 2: Máy kéo

Nhan đề: Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 2: Máy kéo

Tác giả: Nguyễn Quốc Việt,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 313

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: động cơ đốt trong, máy kéo nông nghiệp, trang bị điện máy kéo,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Phân loại và cấu tạo chung của máy kéo

Chương 2: Hệ thống truyền lực

Chương 3: Hệ thống hơi

Chương 4: Hệ thống di động và hệ thống điều chỉnh máy kéo

Chương 5: Trang bị làm việc của máy kéo

Chương 6: Trang bị điện trên máy kéo

PHẦN THỰC HÀNH

Phần I: Động cơ đốt trong

Phần II: Máy kéo nông nghiệp

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ mạ điệnCông nghệ mạ điện

Trần Minh Hoàng

256  1645  71 

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điệnTự động hóa và điều khiển thiết bị điện

Trần Văn Thịnh, Hà Xuân Hòa, Nguyễn Vũ Thanh

331  1647  28 

Cambridge Practice Tests for IELTS 1Cambridge Practice Tests for IELTS 1

University of Cambridge

162  74