Giáo trình Công nghệ bảo dưỡng và Sửa chữa ô tô - Nguyễn Văn Toàn

3696 | 13-05-2016 | 91
Giáo trình Công nghệ bảo dưỡng và Sửa chữa ô tô

Nhan đề: Giáo trình Công nghệ bảo dưỡng và Sửa chữa ô tô

Tác giả: Nguyễn Văn Toàn,

Nhà xuất bản: ĐH Sư phạm kỹ thuật

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 141

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Sự thái đổi trạng thái kỹ thuật của ô tô trong quá trình sử dụng

Chương 2: Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

Chương 3: Thiết kế quy trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

Chương 4: Công nghệ bảo dưỡng ô tô

Chương 5: Công nghệ sửa chữa ô tô

Download