Tự động hóa tính toán thiết kế chi tiết máy - Ngô Văn Quyết

1794 | 26-04-2016 | 21
Tự động hóa tính toán thiết kế chi tiết máy

Nhan đề: Tự động hóa tính toán thiết kế chi tiết máy

Tác giả: Ngô Văn Quyết,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 281

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TRỢ GIÚP TỰ ĐỘNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY

Chương 1: Giới thiệu phần mềm trợ giúp tính toán Maple

Chương 2: Giới thiệu phần mềm trợ giúp thiết kế MDT

Chương 3: Những quan điểm về tự động hóa thiết kế chi tiết máy

 

PHẦN II. TỰ ĐỘNG HÓA TÍNH TOÁN NHỜ SỰ TRỢ GIÚP CỦA PHẦN MỀM MAPLE 6

Chương 4: Chương trình tự động hóa tính toán bộ truyền đai

Chương 5: Chương trình tự động hóa tính toán bộ truyền xích

Chương 6: Chương trình tự động hóa tính toán bánh răng trụ

Chương 7: Chương trình tự động hóa tính toán bánh răng nón (côn)

Chương 8: Chương trình tự động hóa tính toán trục vít - bánh vít

Chương 9: Chương trình tự động hóa tính toán trục

Chương 10: Chương trình tự động hóa tính toán ổ trụ

 

PHẦN III. TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY NHỜ SỰ TRỢ GIÚP CỦA PHẦN MỀM MDT 6

Chương 11: Tự động tính chọn mối ghép đinh tán

Chương 12: Tự động tính chọn mối ghép bulông

Chương 13: Tự động tính chọn truyền động đai

Chương 14: Tự động tính chọn truyền động xích

Chương 15: Tự động tính chọn truyền động bánh răng trụ

Chương 16: Tự động tính chọn trục

Chương 17: Tự động tính chọn ổ trượt

Chương 18: Tự động tính chọn ổ lăn

Chương 19: Tự động tính chọn lò xo

Chương 20: Hướng dẫn chung về lựa chọn vật liệu tối ưu

Các phụ lục

 

Download