Tự động hóa thiết kế cơ khí - Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính

1162 | 23-04-2016 | 8
Tự động hóa thiết kế cơ khí

Nhan đề: Tự động hóa thiết kế cơ khí

Tác giả: Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 303

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản và thiết kế tự động

Chương 2: Xây dựng chương trình tính toán thiết kế truyền động cơ khí

Chương 3: Xây dựng chương trình tính toán thiết kế trục và ổ trục

Chương 4: Xây dựng chương trình tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí

Chương 5: Xây dựng chương trình tính toán thiết kế tự động bản vẻ

Chương 6: Xây dựng chương trình tính toán thiết kế tự động bản vẻ bằng ngôn ngữ AutoLIST

Chương 7: Thiết kế ứng dụng

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khíCơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí

Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Phương Giang

301  979 

Cấu tạo và sửa chữa động cơ ô tô - xe máyCấu tạo và sửa chữa động cơ ô tô - xe máy

Trịnh Văn Đại, Ninh Văn Hoàn, Lê Minh Miện

151  1785  22