Thực hành hàn hồ quang - Tập 1 - Ban gia công kim loại tấm

1166 | 25-11-2016 | 13
Thực hành hàn hồ quang - Tập 1

Nhan đề: Thực hành hàn hồ quang - Tập 1

Tác giả: Ban gia công kim loại tấm,

Nhà xuất bản: CĐ Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 116

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ hàn, hàn hồ quang,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Toán rời rạc - Tập 1: Lý thuyếtToán rời rạc - Tập 1: Lý thuyết

Nguyễn Địch, Nguyễn Thị Thu Thủy

231  2146  15 

500 bài Toán chọn lọc 10500 bài Toán chọn lọc 10

Hàn Liên Hải, Ngô Long Hậu, Mai Trường Giáo, Hoàng Ngọc Anh

248  145 

Kỹ thuật điện tử - phần bài tậpKỹ thuật điện tử - phần bài tập

Võ Thạch Sơn, Lê Văn Doanh

168  191