Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí - Lê Văn Vĩnh, Hoàng Tùng, Trần Xuân Việt, Phí Trọng Hảo

817 | 03-06-2016 | 5
Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí

Nhan đề: Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí

Tác giả: Lê Văn Vĩnh, Hoàng Tùng, Trần Xuân Việt, Phí Trọng Hảo,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 255

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiết kế công trình, thiết kế cơ khí, công nghiệp cơ khí,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thiết kế công trình công nghiệp cơ khí

Chương 2: Thiết kế, qui hoạch tổng mặt bằng nhà máy cơ khí

Chương 3: Thiết kế phân xưởng cơ khí

Chương 4: Thiết kế phân xưởng lắp ráp

Chương 5: Thiết kế phân xưởng hàn

Chương 6: Thiết kế phân xưởng dụng cụ

Chương 7: Thiết kế phân xưởng sửa chữa cơ khí

Chương 8: Thiết kế các bộ phận phụ

Chương 9: Tính toán kinh tế

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình Tiếng Việt thực hànhGiáo trình Tiếng Việt thực hành

Trịnh Thị Chính

136  1713  23 

Máy điện 1, 5thMáy điện 1, 5th

Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu

334  3004  119 

Thiết kế các mạng và hệ thống điệnThiết kế các mạng và hệ thống điện

Nguyễn Văn Đạm

303  133 

Giáo trình mạch điện tử cơ bảnGiáo trình mạch điện tử cơ bản

Nguyễn Văn Điềm

176  2276  31