Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy - Trần Văn Địch

820 | 16-04-2016 | 17
Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Nhan đề: Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Tác giả: Trần Văn Địch,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 208

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1 : NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THIẾT KẾ DDĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG VÀ XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT

CHƯƠNG 3 : XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI VÀ BẢN VẼ LỒNG PHÔI

CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT 

CHƯƠNG 5 : TÍNH VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ

CHƯƠNG 6 : TÍNH TOÁN KÍNH TẾ CỦA QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 

CHƯƠNG 7 : THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 

CHƯƠNG 8 : TÍNH TÓAN ĐỘ CHÍNH XÁC NGUYÊN CÔNG 

CHƯƠNG 9 : VIẾT THUYẾT MINH VÀ CHUẨN BỊ BẢO VỆ

Download