Thiết bị lò cao luyện gang - Tập 2 - Tô Xuân Thanh, Nguyễn Cảnh Đại, Đào Mạnh Hùng, Ngô Sỹ Hải, Vũ Trường Giang, Nguyễn Quang Duẩn, Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Duy Thanh, Võ Đình Vân

1764 | 03-06-2016 | 14
Thiết bị lò cao luyện gang - Tập 2

Nhan đề: Thiết bị lò cao luyện gang - Tập 2

Tác giả: Tô Xuân Thanh, Nguyễn Cảnh Đại, Đào Mạnh Hùng, Ngô Sỹ Hải, Vũ Trường Giang, Nguyễn Quang Duẩn, Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Duy Thanh, Võ Đình Vân,

Nhà xuất bản: Thái An

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 135

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: lò cao luyện gang, thiết bị công nghệ,

Download

Tóm tắt:

1. SỰ PHÂN HÓA VÀ BỐC HƠI NƯỚC TRONG LÒ CAO

2. SỰ THOÁT CHẤT BỐC CỦA THAN TRONG LÒ CAO

3. SỰ PHÂN HÓA CACBONAT TRONG LÒ CAO

4. HÀNH VI CỦA KIM LOẠI KIỀM TRONG LÒ CAO

5. HÀNH VI CỦA HỢP CHẤT FLOR TRONG LÒ CAO

6. CƠ SỞ NHIỆT LỰC HỌC CỦA HOÀN NGUYÊN QUẶNG SẮT

7. HOÀN NGUYÊN NGUYÊN TỐ KHÔNG PHẢI LÀ SẮT

8. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GANG.

9. QUÁ TRÌNH TẠO XỈ

10. TÁC DỤNG KHỬ S CỦA XỈ LÒ

11. CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHÍ VÀ LIỆU TRONG LÒ

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 5Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 5

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

354  269 

Kỹ thuật sữa chữa máy công cụKỹ thuật sữa chữa máy công cụ

Lê Văn Khang

322  1978  20 

Ngắn mạch trong hệ thống điệnNgắn mạch trong hệ thống điện

Lã Văn Út

225  1495  38 

Vật lý đại cương 1Vật lý đại cương 1

Tổ Vật Lý

106  778 

Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Trung cấp 4Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Trung cấp 4

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

338  277