Sức bền vật liệu toàn tập - Đặng Việt Cương

216 | 25-12-2019 | 4
Sức bền vật liệu toàn tập

Nhan đề: Sức bền vật liệu toàn tập

Tác giả: Đặng Việt Cương,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 580

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sức bền, vật liệu,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình kỹ thuật môi trườngGiáo trình kỹ thuật môi trường

Trần Kim Cương

94  1005 

Cambridge Practice Tests for IELTS 6Cambridge Practice Tests for IELTS 6

University of Cambridge

175  119 

Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng anh 11Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng anh 11

Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương

209  273