Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 1 - Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng, Phan Đăng Phong

668 | 19-04-2016 | 8
Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 1

Nhan đề: Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 1

Tác giả: Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng, Phan Đăng Phong,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 734

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT CHUNG CHUNG. THIẾT KẾ CÓ SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU CHẾ TẠO MÁY

CHƯƠNG 3. DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP

CHƯƠNG 4. NHÁM BỀ MẶT

CHƯƠNG 5. CÁC YẾU TỐ CỦA KẾT CẤU

CHƯƠNG 6. TÍNH CÔNG NGHỆ CỦA KẾT CẤU

CHƯƠNG 7.  CHI TIẾT KẸP CHẶT

CHƯƠNG 8. CÁC CHI TIẾT VÀ BỘ PHẬN TIÊU CHUẨN

CHƯƠNG 9. PHỦ BỀ MẶT KIM LOẠI

Download

Có thể bạn cần