Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 1 - Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng, Phan Đăng Phong

1018 | 19-04-2016 | 9
Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 1

Nhan đề: Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 1

Tác giả: Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng, Phan Đăng Phong,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 734

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT CHUNG CHUNG. THIẾT KẾ CÓ SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU CHẾ TẠO MÁY

CHƯƠNG 3. DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP

CHƯƠNG 4. NHÁM BỀ MẶT

CHƯƠNG 5. CÁC YẾU TỐ CỦA KẾT CẤU

CHƯƠNG 6. TÍNH CÔNG NGHỆ CỦA KẾT CẤU

CHƯƠNG 7.  CHI TIẾT KẸP CHẶT

CHƯƠNG 8. CÁC CHI TIẾT VÀ BỘ PHẬN TIÊU CHUẨN

CHƯƠNG 9. PHỦ BỀ MẶT KIM LOẠI

Download

Có thể bạn cần

Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệuBài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nguyễn Vương Thịnh

241  1238 

Cấu tạo gầm ô tô tải, ô tô buýtCấu tạo gầm ô tô tải, ô tô buýt

Nguyễn Khắc Trai

452  552  14 

Giáo trình giao diện ghép nối ngoại viGiáo trình giao diện ghép nối ngoại vi

Phó Đức Toàn

132  939 

Gia công trên máy tiệnGia công trên máy tiện

Nguyễn Tiến Đào

248  1079  10 

Kỹ thuật viễn thôngKỹ thuật viễn thông

Nguyễn Tiến Ban

145  809