Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2 - Nguyễn Chung Cảng

1750 | 25-11-2016 | 47
Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2

Nhan đề: Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2

Tác giả: Nguyễn Chung Cảng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 559

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ nhiệt luyện, dụng cụ nhiệt luyện, khuôn dập,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình vẽ kỹ thuậtGiáo trình vẽ kỹ thuật

Trần Hữu Quế

214  2129  42 

Ngôn ngữ lập trìnhNgôn ngữ lập trình

Nguyễn Văn Linh

111  970 

Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo robotCơ sở nghiên cứu và sáng tạo robot

Trần Thế San, Nguyễn Tiến Dũng

424  1109