Sổ tay dung sai lắp ghép - Ninh Đức Tốn

1391 | 21-04-2016 | 16
Sổ tay dung sai lắp ghép

Nhan đề: Sổ tay dung sai lắp ghép

Tác giả: Ninh Đức Tốn,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 312

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Dung sai lắp ghép bề mặt trơn

Chương 2: Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bè mặt

Chương 3: Dung sai lắp ghép ổ lăn

Chương 4: Dung sai lắp ghép then và then hoa

Chương 5: Dung sai kích thước góc và lắp ghép côn trơn

Chương 6: Dung sai lắp ghép ren

Chương 7: Dung sai truyền động bánh răng

Chương 8: Dung sai lắp ghép của các chi tiết bằng vật liệu dẻo

 

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật chẩn đoán ôtôKỹ thuật chẩn đoán ôtô

Nguyễn Khắc Trai

292  2522  92 

Giáo trình cung cấp điệnGiáo trình cung cấp điện

Bộ môn cung cấp điện

171  1071  20 

Kỹ thuật chiếu sángKỹ thuật chiếu sáng

Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào

245  1947  57