Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3 - Nguyễn Đắc

918 | 19-04-2016 | 14
Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3

Nhan đề: Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3

Tác giả: Nguyễn Đắc,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 373

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 9. MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI

CHƯƠNG 10. CÔNG NGHỆ LẮP RÁP CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ

CHƯƠNG 11. KIỂM TRA - ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 12. TÍNH TOÁN KINH TẾ CHO CÁC PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ

Download