Sổ tay chế tạo máy - Trần Thế San, Nguyễn ngọc Phương

485 | 08-06-2016 | 6
Sổ tay chế tạo máy

Nhan đề: Sổ tay chế tạo máy

Tác giả: Trần Thế San, Nguyễn ngọc Phương,

Nhà xuất bản: Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 333

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: chế tạo máy,

Download

Tóm tắt:

 1. CÔNG THỨC VÀ BẢNG TOÁN HỌC
 2. ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM TRA
 3.  CÁC CÔN TIÊU CHUẨN 
 4. REN
 5. DỮ LIỆU VỀ BỘ LẮP GHÉP THÁO ĐƯỢC 
 6. DUNG DỊCH CẮT GỌT
 7. KHOAN VÀ CHUỐT 
 8. TARÔ REN
 9. TỐC ĐỘ VÀ ĂN DAO
 10. DAO PHAY
 11. DAO CHUỐT 
 12. DAO TIỆN
 13. CÁC NGUYÊN CÔNG CẮT GỌT 
 14. ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ VỚI MÁY TÍNH
 15. ĐÁ  MÀI 
 16. ĂN KHỚP RĂNG 
 17. CÁC  TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU 
 18. TIÊU CHUẨN BẢN VẺ
 19. ĐỘ HỞ, ĐỘ DÔI, VÀ DUNG SAI
 20. ĐỘ NHÁM BỀ MẶT 
 21. HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI 

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3

Nguyễn Đắc

373  477 

Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng caoBài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao

ĐH Hàng hải

58  604 

Family and Friends 2: ClassbookFamily and Friends 2: Classbook

Naomi Simmons

113  517 

Giáo trình công nghệ chế tạo máyGiáo trình công nghệ chế tạo máy

Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai

277  554 

Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010

Microsoft Vietnam

240  1152  12