Ổn định của hệ thống động lực và các áp dụng kỹ thuật - Đỗ Sanh

121 | 18-08-2020 | 1
Ổn định của hệ thống động lực và các áp dụng kỹ thuật

Nhan đề: Ổn định của hệ thống động lực và các áp dụng kỹ thuật

Tác giả: Đỗ Sanh,

Nhà xuất bản: Bách Khoa - Hà Nội

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 221

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ thống động lực, hệ thống cơ khí, phương tiện vận tải, điều khiển tự động,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần