Lý thuyết động cơ đốt trong - Nguyễn Văn Nhận

937 | 25-11-2016 | 5
Lý thuyết động cơ đốt trong

Nhan đề: Lý thuyết động cơ đốt trong

Tác giả: Nguyễn Văn Nhận,

Nhà xuất bản: ĐH Thủy sản

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 178

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: động cơ đốt trọng,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Intersive IELTS ListeningIntersive IELTS Listening

Nguyễn Thị Thanh Hương

140  991 

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiệnHướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện

Dương Văn Linh, Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Đào

339  1029  16 

Giáo trình thực tập qua ban máyGiáo trình thực tập qua ban máy

Nguyễn Thế Minh

48  789