Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện - Dương Văn Linh, Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Đào

1076 | 25-11-2016 | 16
Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện

Nhan đề: Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện

Tác giả: Dương Văn Linh, Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Đào,

Nhà xuất bản: Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 339

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ thuật tiện, thực hành tiện,

Download

Tóm tắt:

Download