Hệ thống khí nén - Tập 2: Kỹ thuật cơ khí - Nhữ Thương Mai, Trần Văn Địch

179 | 20-07-2020 | 2
Hệ thống khí nén - Tập 2: Kỹ thuật cơ khí

Nhan đề: Hệ thống khí nén - Tập 2: Kỹ thuật cơ khí

Tác giả: Nhữ Thương Mai, Trần Văn Địch,

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 76

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: khí nén, cơ khí,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Nhà máy nhiệt điện Tập 1Nhà máy nhiệt điện Tập 1

Nguyễn Công Hân, Nguyễn Quốc Trung, Đỗ Anh Tuấn

313  107 

Tiếng anh dịch vụ khách sạnTiếng anh dịch vụ khách sạn

Hồng Quang, Ngọc Huyên

201  885 

Bài tập Tiếng Anh A1Bài tập Tiếng Anh A1

Nguyễn Thị Thuyết, Lê Hồng Hạnh

133  1911  17 

Đồ gá cơ khí và tự động hóaĐồ gá cơ khí và tự động hóa

Trần Văn Địch, Lê Văn Tiến, Trần Xuân Việt

171  1193 

Công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửaCông nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa

Nguyễn Đăng Hùng

448  208