Giáo trình vật liệu và công nghệ cơ khí - Hoàng Tùng

1869 | 19-04-2016 | 28
Giáo trình vật liệu và công nghệ cơ khí

Nhan đề: Giáo trình vật liệu và công nghệ cơ khí

Tác giả: Hoàng Tùng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 163

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Vật liệu dùng trong công nghệ cơ khí

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về kim loại và hợp kim

Chương 2: Hợp kim sắt - Cacbon

Chương 3: Kim loại và hợp kim màu

Chương 4: Vật liệu phi kim loại

Phần 2: Công nghệ chế tạo phôi

Chương 5: Công nghệ chế tạo phôi đúc

Chương 6: Công nghệ chế tạo phôi bằng gia công áp lực

Chương 7: Công nghệ chế tạo kết cấu hàn

Phần 3: Công nghệ bề mặt

Chương 8: Nhiệt luyện kim loại và hợp kim

Chương 9: Hóa nhiệt luyện kim loại và hợp kim

Phần 4: Công nghệ gia công cắt gọt

Chương 10: Công nghệ gia công tiện

Chương 11: Công nghệ gia công khoan- doa

Chương 12: Công nghệ gia công trên máy bào - xọc

Chương 13: Công nghệ gia công trên máy phay

Chương 14: Công nghệ gia công mài

Phần 5: Chỉ tiêu đánh giá về kinh tế - kỹ thuật

Chương 15: Chất lượng của sản phẩm công nghệ cơ khí

Chương 16: Các chỉ tiêu đánh giá về kinh tế kỹ thuật

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ mạ điệnCông nghệ mạ điện

Trần Minh Hoàng

256  1934  80 

Cấu kiện điện tửCấu kiện điện tử

Trần Thị Cầm

230  990 

Cơ điện tử Tự thiết kế - lắp ráp 57 mạch điện thông minhCơ điện tử Tự thiết kế - lắp ráp 57 mạch điện thông minh

Trần Thế San, Tăng Văn Mùi

237  1282  40 

Bài tập cơ sở kỹ thuật điệnBài tập cơ sở kỹ thuật điện

Thân Ngọc Hoàn

258  78 

Lý thuyết mạchLý thuyết mạch

Nguyễn Quốc Dinh

204  988