Giáo trình thực tập qua ban hàn - Phạm Xuân Hồng

726 | 03-06-2016 | 4
Giáo trình thực tập qua ban hàn

Nhan đề: Giáo trình thực tập qua ban hàn

Tác giả: Phạm Xuân Hồng,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 43

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiết bị hàn điện, hàn hồ quang, kỹ thuật hàn, kiểm tra mối hàn,

Download

Tóm tắt:

Bài 1. Nội quy quy định về kỹ thuật an toàn trong xưởng hàn-khía niệm về hàn điện quang

Bài 2. Thiết bị hàn điện hồ quang-điện cực hàn-kỹ thuật hàn

Bài 3. Hàn tự động và bán tự động trong môi trường khí bảo vệ Co2

Bài 4. Ứng suất, biến dạng trong hàn-các khuyết tật mối hàn-phương pháp kiểm tra

Download

Có thể bạn cần

55 Cách để tự tin55 Cách để tự tin

Nguyễn Thu Hương

66  43 

Giáo trình kiểm toánGiáo trình kiểm toán

Vương Đình Huệ

393  1112  13 

Sổ tay dung sai lắp ghépSổ tay dung sai lắp ghép

Ninh Đức Tốn

312  1203  15 

Truyền nhiệt trong công nghệ môi trườngTruyền nhiệt trong công nghệ môi trường

Nguyễn Ngọc Lân

221  141 

Hệ thống thông tin quang - Tập 2Hệ thống thông tin quang - Tập 2

Lê Quốc Cường, Đỗ Văn Việt Em, Phạm Quốc Hợp, Nguyễn Huỳnh Minh Tâm

248  73