Giáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắt - Phạm Đình Tân

2572 | 25-04-2016 | 42
Giáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

Nhan đề: Giáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

Tác giả: Phạm Đình Tân,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 186

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Vật liệu làm dao

Chương 2: Khái niệm về tiện và dao tiện

Chương 3: Quá trình cắt gọt kim loại

Chương 4: Lực cắt khi tiện

Chương 5: Nhiệt cắt và sự mòn dao

Chương 6: Tốc độ cắt cho phép - lựa chọn thông số cắt

Chương 7: Bào và Xọc

Chương 8: Khoan - Khoét - Doa

Chương 9: Phay

Chương 10: Chuốt

Chương 11:  Mài

Bài tập và phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Tiếng Anh 7 (Tập 1-Tập 2)Bài tập Tiếng Anh 7 (Tập 1-Tập 2)

Nguyễn Bảo Trang, Trần Quang Ngọc Thúy, Phạm Thị Thanh Thảo

204  186 

Truyền động điện thông minhTruyền động điện thông minh

Nguyễn Phùng Quang, Andreas Dittrich

285  4609  141 

4500 câu giao tiếp Hàn Việt4500 câu giao tiếp Hàn Việt

Đặng Quang Hiển

432  305