Giáo trình môn học nguyên lý máy - Diệp Bảo Trí

709 | 01-05-2016 | 2
Giáo trình môn học nguyên lý máy

Nhan đề: Giáo trình môn học nguyên lý máy

Tác giả: Diệp Bảo Trí,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 116

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO CƠ CẤU. 

CHƯƠNG 2: ĐỘNG HỌC CƠ CẤU. 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU. 

CHƯƠNG 4: MA SÁT. 

CHƯƠNG 5: CÂN BẰNG MÁY. 

CHƯƠNG 6: CHUYỂN ĐỘNG THỰC VÀ ĐIỀU CHỈNH CHUYỂN ĐỘNG MÁY. 

CHƯƠNG 7: HIỆU SUẤT. 

CHƯƠNG 8: CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP. 

CHƯƠNG 9: CƠ CẤU CAM. 

CHƯƠNG 10: CƠ CẤU BÁNH RĂNG PHẲNG. 

CHƯƠNG 11: CƠ CẤU BÁNH RĂNG KHÔNG GIAN. 

CHƯƠNG 12: HỆ THỐNG BÁNH RĂNG. 

CHƯƠNG 13: CƠ CẤU ĐẶC BIỆT. 

Download

Có thể bạn cần

Cơ điện tử - Tập 2Cơ điện tử - Tập 2

Phạm Anh Tuấn

567  738 

Xử lý thống kê các số liệu thực nghiệm trong hóa họcXử lý thống kê các số liệu thực nghiệm trong hóa học

Huỳnh Văn Trung, Đỗ Quý Sơn

109  1041  37 

Quản Lý Mạng Viễn ThôngQuản Lý Mạng Viễn Thông

Nguyễn Văn Đát, Nguyễn Tiến Ban, Dương Thanh Tú, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Sỹ Đạt

95  527