Giáo trình môn học nguyên lý máy - Diệp Bảo Trí

588 | 01-05-2016 | 1
Giáo trình môn học nguyên lý máy

Nhan đề: Giáo trình môn học nguyên lý máy

Tác giả: Diệp Bảo Trí,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 116

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO CƠ CẤU. 

CHƯƠNG 2: ĐỘNG HỌC CƠ CẤU. 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU. 

CHƯƠNG 4: MA SÁT. 

CHƯƠNG 5: CÂN BẰNG MÁY. 

CHƯƠNG 6: CHUYỂN ĐỘNG THỰC VÀ ĐIỀU CHỈNH CHUYỂN ĐỘNG MÁY. 

CHƯƠNG 7: HIỆU SUẤT. 

CHƯƠNG 8: CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP. 

CHƯƠNG 9: CƠ CẤU CAM. 

CHƯƠNG 10: CƠ CẤU BÁNH RĂNG PHẲNG. 

CHƯƠNG 11: CƠ CẤU BÁNH RĂNG KHÔNG GIAN. 

CHƯƠNG 12: HỆ THỐNG BÁNH RĂNG. 

CHƯƠNG 13: CƠ CẤU ĐẶC BIỆT. 

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Tự động hóa thiết kế cơ khíTự động hóa thiết kế cơ khí

Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính

303  534 

Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩmKỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm

Hà Duyên Tư

145  1097  44 

Kỹ thuật chuyển mạch 2Kỹ thuật chuyển mạch 2

Vũ Thị Thúy Hà, Lê Nhật Thăng

130  539 

Cơ sở kỹ thuật cơ khíCơ sở kỹ thuật cơ khí

Đỗ Xuân Đinh, Bùi Lê Gôn, Phạm Đình Sùng

316  353