Giáo trình môn học nguyên lý máy - Diệp Bảo Trí

646 | 01-05-2016 | 1
Giáo trình môn học nguyên lý máy

Nhan đề: Giáo trình môn học nguyên lý máy

Tác giả: Diệp Bảo Trí,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 116

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO CƠ CẤU. 

CHƯƠNG 2: ĐỘNG HỌC CƠ CẤU. 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU. 

CHƯƠNG 4: MA SÁT. 

CHƯƠNG 5: CÂN BẰNG MÁY. 

CHƯƠNG 6: CHUYỂN ĐỘNG THỰC VÀ ĐIỀU CHỈNH CHUYỂN ĐỘNG MÁY. 

CHƯƠNG 7: HIỆU SUẤT. 

CHƯƠNG 8: CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP. 

CHƯƠNG 9: CƠ CẤU CAM. 

CHƯƠNG 10: CƠ CẤU BÁNH RĂNG PHẲNG. 

CHƯƠNG 11: CƠ CẤU BÁNH RĂNG KHÔNG GIAN. 

CHƯƠNG 12: HỆ THỐNG BÁNH RĂNG. 

CHƯƠNG 13: CƠ CẤU ĐẶC BIỆT. 

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Nấm mốc trong thực phẩmNấm mốc trong thực phẩm

Claude Moreau, Đặng Hồng Miên (dịch)

301  586  15 

Cơ sở động lực học công trìnhCơ sở động lực học công trình

Nguyễn Tiến Khiêm

141  547 

Giáo trình sinh học phân tửGiáo trình sinh học phân tử

Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi

225  1084  34 

Let's Go 2: Student Book 3 EditionLet's Go 2: Student Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

82  437