Giáo trình môn học chi tiết máy - TT công nghệ cơ khí

469 | 28-04-2016 | 3
Giáo trình môn học chi tiết máy

Nhan đề: Giáo trình môn học chi tiết máy

Tác giả: TT công nghệ cơ khí,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 187

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ THIẾT K Ế MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY  

CHƯƠNG 2: MỐI GHÉP ĐINH TÁN

CHƯƠNG 3: MỐI GHÉP HÀN

CHƯƠNG 4: MỐI GHÉP THEN

CHƯƠNG 5: MỐI GHÉP THEN HOA

CHƯƠNG 6: MỐI GHÉP REN

CHƯƠNG 7: BỘ TRUYỀN XÍCH

CHƯƠNG 8: BỘ TRUYỀN ĐAI

CHƯƠNG 9: BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

CHƯƠNG 10: TRỤC

CHƯƠNG 11: Ổ LĂN

PHỤ LỤC

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Bài tập Thiết kế kết cấu thépBài tập Thiết kế kết cấu thép

Trần Thị Thôn

517  578 

Di truyền và công nghệ tế bào somaDi truyền và công nghệ tế bào soma

Nguyễn Như Hiền

125  586 

Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 3Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 3

Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng

653  624