Giáo trình môn học chi tiết máy - TT công nghệ cơ khí

936 | 28-04-2016 | 5
Giáo trình môn học chi tiết máy

Nhan đề: Giáo trình môn học chi tiết máy

Tác giả: TT công nghệ cơ khí,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 187

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ THIẾT K Ế MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY  

CHƯƠNG 2: MỐI GHÉP ĐINH TÁN

CHƯƠNG 3: MỐI GHÉP HÀN

CHƯƠNG 4: MỐI GHÉP THEN

CHƯƠNG 5: MỐI GHÉP THEN HOA

CHƯƠNG 6: MỐI GHÉP REN

CHƯƠNG 7: BỘ TRUYỀN XÍCH

CHƯƠNG 8: BỘ TRUYỀN ĐAI

CHƯƠNG 9: BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

CHƯƠNG 10: TRỤC

CHƯƠNG 11: Ổ LĂN

PHỤ LỤC

Download