Giáo trình máy và lập tình CNC - Vũ Thị Hạnh

768 | 19-04-2016 | 2
Giáo trình máy và lập tình CNC

Nhan đề: Giáo trình máy và lập tình CNC

Tác giả: Vũ Thị Hạnh,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 104

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY ĐIỀU KHIỂN SỐ

CHƯƠNG 2. MÁY TRUNG TÂM GIA CÔNG

CHƯƠNG 3. MÁY TIỆN CNC

CHƯƠNG 4. MÁY CẮT DÂY

Download

Có thể bạn cần

Let's Go 1: WorkBook 3 EditionLet's Go 1: WorkBook 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins

81  2913  72 

Cẩm nang đánh giá tác động các phương pháp định lượng và thực hànhCẩm nang đánh giá tác động các phương pháp định lượng và thực hành

Shahidur R.Khandker, Gayatri B.Koolwal, Husain A.Samad

248  374 

Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 1Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 1

Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng, Phan Đăng Phong

734  1022