Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện - Nguyễn Viết Tiếp

1307 | 23-04-2016 | 29
Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện

Nhan đề: Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện

Tác giả: Nguyễn Viết Tiếp,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 286

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về gia công bằng tiện

Chương 2: Các cơ cấu chuyển động của máy tiện

Chương 3: Phân loại máy tiện

Chương 4: Cấu tạo của máy tiện và các trang thiết bị công nghệ

Chương 5: Một số loại máy tiện thông dụng

Chương 6: Gia công trên máy tiện

Chương 7: Máy tiện điều khiển theo chương trình số CNC

Chương 8: Biện pháp nâng cao năng suất lao động khi gia công trên máy tiện

Chương 9: Nguyên lý vận hành máy tiện

Chương 10: Kỹ thuật an toàn khi làm việc trên máy tiện

Bài tập lớn

Download

Có thể bạn cần

Thiết kế dụng cụ công nghiệpThiết kế dụng cụ công nghiệp

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trần Sỹ Túy

390  830  10 

kỹ thuật điện tử sốkỹ thuật điện tử số

Nguyễn Minh Giao

328  592 

Nhập Môn Internet Và E-LearningNhập Môn Internet Và E-Learning

Nguyễn Duy Phương, Dương Trần Đức, Đào Quang chiểu, Phạm thị huế, Nguyễn Thị Ngọc Hân

167  940  14