Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện - Nguyễn Viết Tiếp

1685 | 23-04-2016 | 31
Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện

Nhan đề: Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện

Tác giả: Nguyễn Viết Tiếp,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 286

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về gia công bằng tiện

Chương 2: Các cơ cấu chuyển động của máy tiện

Chương 3: Phân loại máy tiện

Chương 4: Cấu tạo của máy tiện và các trang thiết bị công nghệ

Chương 5: Một số loại máy tiện thông dụng

Chương 6: Gia công trên máy tiện

Chương 7: Máy tiện điều khiển theo chương trình số CNC

Chương 8: Biện pháp nâng cao năng suất lao động khi gia công trên máy tiện

Chương 9: Nguyên lý vận hành máy tiện

Chương 10: Kỹ thuật an toàn khi làm việc trên máy tiện

Bài tập lớn

Download

Có thể bạn cần

Word By Word International Student BookWord By Word International Student Book

Steven J. Molinsky; Bill Bliss

209  243 

Giáo trình kỹ thuật xung - sốGiáo trình kỹ thuật xung - số

Lâm Tăng Đức, Trần Đình Khôi Quốc

229  1077  10 

Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 1Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 1

Bùi Đức Lợi, Lê Hồng Khanh, Mai Văn Lề, Lê Thị Cúc, Hoàng Thị Ngọc Châu, Lê Ngọc Tú, Lương Hồng Nga

373  2924  80 

Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệpThoát nước và xử lý nước thải công nghiệp

Trần Hiếu Nhiệu

303  948  16