Giáo trình hướng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy - Nguyễn Quang Tuyến

1609 | 22-04-2016 | 21
Giáo trình hướng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy

Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyến,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 237

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. HƯỚNG DẪN CHUNG KHI THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Chương 2. THIẾT KẾ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ

Chương 3. HƯỚNG DẪN TÍNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG

Chương 4. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT

Chương 5. THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG

Chương 6. THIẾT KẾ ĐỒ GÁ

 

Download

Có thể bạn cần

Oxford Grammar for Schools 1 Student BookOxford Grammar for Schools 1 Student Book

Martin Moore

145  139 

Toán rời rạc - Tập 1: Lý thuyếtToán rời rạc - Tập 1: Lý thuyết

Nguyễn Địch, Nguyễn Thị Thu Thủy

231  2029  15 

Giao tiếp và điều khiển bằng máy tínhGiao tiếp và điều khiển bằng máy tính

Lê Tiến Lộc

122  728  12