Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lực - Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Đức Nam

2139 | 01-05-2016 | 24
Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lực

Nhan đề: Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lực

Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Đức Nam,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 137

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN 1: HỆ THỐNG KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 3: CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 4: CƠ CẤU CHẤP HÀNH. 

CHƯƠNG 5: ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN, ĐIỆN - KHÍ NÉN. 

 

PHẦN 2: HỆ THỐNG THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 6: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 7: CUNG CẤP VÀ XỬ LÝ DẦU. 

CHƯƠNG 8: CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 9: ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC VÀ ĐIỆN - THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 10: VAN THỦY LỰC TUYẾN TÍNH. 

Download

Có thể bạn cần

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điệnTự động hóa và điều khiển thiết bị điện

Trần Văn Thịnh, Hà Xuân Hòa, Nguyễn Vũ Thanh

331  1826  31 

Công nghệ gia công sau inCông nghệ gia công sau in

Huỳnh Trà Ngộ

434  129 

Intensive IELTS WritingIntensive IELTS Writing

Nguyễn Thị Thanh Hương

154  609