Giáo trình dung sai lắp ghép - Nguyễn Dần, Nguyễn Hữu Thường

1115 | 14-04-2016 | 1
Giáo trình dung sai lắp ghép

Nhan đề: Giáo trình dung sai lắp ghép

Tác giả: Nguyễn Dần, Nguyễn Hữu Thường,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 113

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: ĐỐI LẪN CHỨC NĂNG VÀ VẤN ĐỀ TIÊU CHUẨN HÓA

Chương 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP

Chương 3: SAI SỐ GIA CÔNG CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CHI TIẾT

Chương 4: DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN

Chương 5: DUNG SAI LẮP GHÉP REN

Chương 6: DUNG SAI TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

Chương 7: CHUỖI KÍCH THƯỚC

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình Kỹ sinh trùng thực hànhGiáo trình Kỹ sinh trùng thực hành

Lê Thị Xuân

218  1487  27 

Giáo trình vi sinh vật học công nghiệpGiáo trình vi sinh vật học công nghiệp

Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bá Hiên, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn

255  1366  35 

Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệpLý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp

Nguyễn Viết Tiến

81  1352  16 

Bài tập Tiếng Anh 7 (Tập 1-Tập 2)Bài tập Tiếng Anh 7 (Tập 1-Tập 2)

Nguyễn Bảo Trang, Trần Quang Ngọc Thúy, Phạm Thị Thanh Thảo

204  112