Giáo trình công nghệ uốn NC - Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Trường Giang

967 | 09-04-2016 | 6
Giáo trình công nghệ uốn NC

Nhan đề: Giáo trình công nghệ uốn NC

Tác giả: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Trường Giang,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 153

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần I: Kiến thức cơ bản về gia công trên máy uốn

I. biến dạng uốn

II. Các phương pháp uốn

III. Lực uốn

IV. Chiều dài khai triển

V. Giá trị bù

VI. Khuôn uốn

VII. Thiết lập trình tự uốn

Phần II. Thực hành uốn NC

A. Vận hành uốn RG-50

B. Thực hành uốn cơ bản

C. Thực hành uốn nâng cao

Download