Giáo trình cơ kỹ thuật - Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Thị Thạch

704 | 03-06-2016 | 5
Giáo trình cơ kỹ thuật

Nhan đề: Giáo trình cơ kỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Thị Thạch,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 189

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cơ kỹ thuật, ,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Cơ học vật rắn tuyệt đối

A. Tĩnh học

Chương 1: Những khái niệm cơ bản và các tiên đề tĩnh học

Chương 2: Hệ lực phẳng

Chương 3: Hệ lực không gian

B. Động học

Chương 4: Động học điểm

Chương 5: Chuyển động cơ bản của vật rắn

Chương 6: Chuyển động song phẳng của vật rắn

Chương 7: Chuyển động tổng hợp của vật rắn

Phần 2: Cơ học vật rắn biến dạng

Chương 8: Những khái niệm

Chương 9: Kéo và nén đúng tâm

Chương 10: Cắt - Dập

Chương 11: Xoắn thuần túy của thanh thẳng

Chương 12: Uốn phẳng của thanh thẳng

Chương 13: Thanh chịu lực phức tạp

Phần 3: Nguyên lý máy

Chương 14: Cấu trúc cơ cấu

Chương 15: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp

Chương 16: Căn bằng máy và ma sát trong các khớp động

Chương 17: Cơ cấu bánh răng

Chương 18: Cơ cấu CAM, cơ cấu đai và các cấu trúc tuyền động đặc biệt

 

Download