Giáo trình cơ kỹ thuật - Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Thị Thạch

830 | 03-06-2016 | 5
Giáo trình cơ kỹ thuật

Nhan đề: Giáo trình cơ kỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Thị Thạch,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 189

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cơ kỹ thuật, ,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Cơ học vật rắn tuyệt đối

A. Tĩnh học

Chương 1: Những khái niệm cơ bản và các tiên đề tĩnh học

Chương 2: Hệ lực phẳng

Chương 3: Hệ lực không gian

B. Động học

Chương 4: Động học điểm

Chương 5: Chuyển động cơ bản của vật rắn

Chương 6: Chuyển động song phẳng của vật rắn

Chương 7: Chuyển động tổng hợp của vật rắn

Phần 2: Cơ học vật rắn biến dạng

Chương 8: Những khái niệm

Chương 9: Kéo và nén đúng tâm

Chương 10: Cắt - Dập

Chương 11: Xoắn thuần túy của thanh thẳng

Chương 12: Uốn phẳng của thanh thẳng

Chương 13: Thanh chịu lực phức tạp

Phần 3: Nguyên lý máy

Chương 14: Cấu trúc cơ cấu

Chương 15: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp

Chương 16: Căn bằng máy và ma sát trong các khớp động

Chương 17: Cơ cấu bánh răng

Chương 18: Cơ cấu CAM, cơ cấu đai và các cấu trúc tuyền động đặc biệt

 

Download

Có thể bạn cần

Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng caoBài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao

ĐH Hàng hải

58  1295 

Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệpCông nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Nguyễn Chí Quang

138  1158