Giáo trình cơ học kỹ thuật - Đậu Thế Như

745 | 03-06-2016 | 7
Giáo trình cơ học kỹ thuật

Nhan đề: Giáo trình cơ học kỹ thuật

Tác giả: Đậu Thế Như,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 184

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cơ học kỹ thuật, cơ học vật rắn, sức bền vật liệu, cơ cấu truyền động,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Cơ học vật rắn tuyệt đối

Chương 1: Các khái niệm cơ bản và các tiên đề của cơ học vật rắn tuyệt đối

Chương 2: Hệ lực phẳng đồng quy

Chương 3: Ngẫu lực

Chương 4: Hệ lực phẳng bất kỳ

Chương 5: Chuyển động cơ bản của vật rắn

Chương 6: Chuyển động song phẳng

Chương 7: Một số khái niệm cơ bản về động lực học

Phần 2: Sức bền vật liệu

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Chương 2: Kéo, nén đúng tâm

Chương 3: Cắt dập

Chương 4: Xoắn thuần túy

Chương 5: Uốn phẳng

Phần 3: Các cơ cấu truyền động

Chương 1: Cơ cấu truyền động quay

Chương 2: Cơ cấu biến đổi chuyển động

Phần 4: Bài tập ứng dụng

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình công nghệ bê tông xi măng - Tập 1Giáo trình công nghệ bê tông xi măng - Tập 1

Nguyễn Tấn Quý, Nguyễn Thiện Ruệ

201  751 

Vi sinh vật họcVi sinh vật học

Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Hồng Sơn

156  625 

Thiết kế kiến trúc công nghiệpThiết kế kiến trúc công nghiệp

Nguyễn Minh Thái

237  1094  42 

Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mớiHệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới

Trần Thế San, Trần Duy Nam

231  630  21