Giáo trình cơ học kỹ thuật - Đậu Thế Như

849 | 03-06-2016 | 7
Giáo trình cơ học kỹ thuật

Nhan đề: Giáo trình cơ học kỹ thuật

Tác giả: Đậu Thế Như,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 184

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cơ học kỹ thuật, cơ học vật rắn, sức bền vật liệu, cơ cấu truyền động,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Cơ học vật rắn tuyệt đối

Chương 1: Các khái niệm cơ bản và các tiên đề của cơ học vật rắn tuyệt đối

Chương 2: Hệ lực phẳng đồng quy

Chương 3: Ngẫu lực

Chương 4: Hệ lực phẳng bất kỳ

Chương 5: Chuyển động cơ bản của vật rắn

Chương 6: Chuyển động song phẳng

Chương 7: Một số khái niệm cơ bản về động lực học

Phần 2: Sức bền vật liệu

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Chương 2: Kéo, nén đúng tâm

Chương 3: Cắt dập

Chương 4: Xoắn thuần túy

Chương 5: Uốn phẳng

Phần 3: Các cơ cấu truyền động

Chương 1: Cơ cấu truyền động quay

Chương 2: Cơ cấu biến đổi chuyển động

Phần 4: Bài tập ứng dụng

Download

Có thể bạn cần

Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sưCẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư

Đàm Xuân Hiệp, Trần Văn Địch, Trương Huy Hoàng, etc...

2104  717  25 

Công nghệ khí nénCông nghệ khí nén

Hồ Đắc Thọ

940  21 

Let's Go 3: Student Book 3 EditionLet's Go 3: Student Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

82  650 

Vệ sinh và an toàn thực phẩmVệ sinh và an toàn thực phẩm

Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm

348  3478  120 

Động lực học máyĐộng lực học máy

Đỗ sanh

177  829