Giáo trình cơ học kỹ thuật - Đậu Thế Như

1066 | 03-06-2016 | 9
Giáo trình cơ học kỹ thuật

Nhan đề: Giáo trình cơ học kỹ thuật

Tác giả: Đậu Thế Như,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 184

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cơ học kỹ thuật, cơ học vật rắn, sức bền vật liệu, cơ cấu truyền động,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Cơ học vật rắn tuyệt đối

Chương 1: Các khái niệm cơ bản và các tiên đề của cơ học vật rắn tuyệt đối

Chương 2: Hệ lực phẳng đồng quy

Chương 3: Ngẫu lực

Chương 4: Hệ lực phẳng bất kỳ

Chương 5: Chuyển động cơ bản của vật rắn

Chương 6: Chuyển động song phẳng

Chương 7: Một số khái niệm cơ bản về động lực học

Phần 2: Sức bền vật liệu

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Chương 2: Kéo, nén đúng tâm

Chương 3: Cắt dập

Chương 4: Xoắn thuần túy

Chương 5: Uốn phẳng

Phần 3: Các cơ cấu truyền động

Chương 1: Cơ cấu truyền động quay

Chương 2: Cơ cấu biến đổi chuyển động

Phần 4: Bài tập ứng dụng

Download

Có thể bạn cần

Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiểnCác bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển

Lê Văn Doanh, Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Văn Hòa, Võ Thạch Sơn, Đào Văn Tân

508  2097  83 

Thiết kế các mạng và hệ thống điệnThiết kế các mạng và hệ thống điện

Nguyễn Văn Đạm

303  131 

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiệnHướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện

Dương Văn Linh, Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Đào

339  889  15