Giáo trình Vật liệu cơ khí - Nguyễn Thị Yên

1287 | 03-06-2016 | 15
Giáo trình Vật liệu cơ khí

Nhan đề: Giáo trình Vật liệu cơ khí

Tác giả: Nguyễn Thị Yên,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 160

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: vật liệu cơ khí, hợp kim cứng, hợp kim màu,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Vật liệu học cơ sở

Chương 1: Tính chất và cấu tạo bên trong của vật liệu

Chương 2: Giản đồ trạng thái Fe - Fe3C

Chương 3: Nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện

Phần 2: Các loại vật liệu thường dùng trong cơ khí

Chương 4: Thép

Chương 5: Gang

Chương 6: Hợp kim cứng và hợp kim màu

Chương 7: Các vật liệu khác và xu thế phát triển vật liệu ngày nay

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ gia công sau inCông nghệ gia công sau in

Huỳnh Trà Ngộ

434  19 

Tiền và hoạt động ngân hàngTiền và hoạt động ngân hàng

Lê Vinh Danh

408  116 

Ready to Order Student's BookReady to Order Student's Book

Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta

112  168 

Máy điện 1, 5thMáy điện 1, 5th

Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu

251  1302  29