Giáo trình Kỹ thuật đo lường và dung sai lắp ghép - Trịnh Duy Đỗ

2105 | 19-04-2016 | 18
Giáo trình Kỹ thuật đo lường và dung sai lắp ghép

Nhan đề: Giáo trình Kỹ thuật đo lường và dung sai lắp ghép

Tác giả: Trịnh Duy Đỗ,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 205

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

Chương 2. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP

Chương 3. DUNG SAI LẮP GHÉP CỦA CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

BÀI TẬP-THỰC HÀNH

Download

Có thể bạn cần

Bài tập bổ sung - nâng cao Tiếng Anh 10Bài tập bổ sung - nâng cao Tiếng Anh 10

Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương

229  86 

Let's learn english: Sách bài tập Tiếng Anh dùng cho học sinh tiểu họcLet's learn english: Sách bài tập Tiếng Anh dùng cho học sinh tiểu học

Nguyễn Quốc Tuấn, Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Clearnce Lim

98  835 

342 TOEIC Vocabulary Tests342 TOEIC Vocabulary Tests

English-test.net

703  3798  11