Giáo trình Kỹ thuật đo lường và dung sai lắp ghép - Trịnh Duy Đỗ

2240 | 19-04-2016 | 19
Giáo trình Kỹ thuật đo lường và dung sai lắp ghép

Nhan đề: Giáo trình Kỹ thuật đo lường và dung sai lắp ghép

Tác giả: Trịnh Duy Đỗ,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 205

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

Chương 2. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP

Chương 3. DUNG SAI LẮP GHÉP CỦA CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

BÀI TẬP-THỰC HÀNH

Download

Có thể bạn cần

Tiếng Anh 9Tiếng Anh 9

Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Trần Huy Phương, Đặng Văn Hùng, Thân Trọng Liên Nhân,Đào Ngọc Lộc

110  217 

Giáo trình Toán cao cấp - Tập 1Giáo trình Toán cao cấp - Tập 1

Lê Đình Trí, Lê Trọng vinh, Dương Thủy Vỹ

273  1591  17 

Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô TuyếnLý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến

Nguyễn Mạnh Anh Dũng

154  804