Đồ án môn học Chi tiết máy - Ngô Văn Quyết

1274 | 07-06-2016 | 18
Đồ án môn học Chi tiết máy

Nhan đề: Đồ án môn học Chi tiết máy

Tác giả: Ngô Văn Quyết,

Nhà xuất bản: Hải Phòng

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 290

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: đồ án môn học, chi tiết máy,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: GIỜI THIỂU MỘT SỒ ĐỀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC 

Phần thứ hai: MỘT SỐ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY ĐIỂN HÌNH

Phần thứ ba: GIỚI THIỂU MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA TÍNH TOÁN TỐI ƯU

Phần thứ tư: GIỚI THIỂU MỘT SỐ BẢN VẼ ĐIỂN HÌNH

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình di truyền học vi sinh vật và ứng dụngGiáo trình di truyền học vi sinh vật và ứng dụng

Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phương

221  1150  14 

Tiếng Anh 7Tiếng Anh 7

Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Đặng Văn Hùng, Thân Trọng Liên Nhân

195  104 

Giáo trình PHP - MySQLGiáo trình PHP - MySQL

Bùi Quốc Huy

68  2100  16