Công nghệ mạ điện - Trần Minh Hoàng

1641 | 24-05-2016 | 71
Công nghệ mạ điện

Nhan đề: Công nghệ mạ điện

Tác giả: Trần Minh Hoàng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 1998

Số trang: 256

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ mạ điện,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Phân loại các lớp mạ

Chương 2: Gia công cơ học bề mặt trước khi mạ

Chương 3: Tẩy dầu mở hóa học và điện hóa

Chương 4: Tẩy gỉ hóa học và điện hóa

Chương 5: Tẩy bóng hóa học và điện hóa

Chương 6: Khái niệm cơ bản về điện hóa

Chương 7: Mạ kẽm

Chương 8: Mạ cadimi

Chương 9: Mạ thiếc

Chương 10: Mạ chì

Chương 11: Mạ đồng

Chương 12: Mạ kền

Chương 13: Mạ sắt

Chương 14: Mạ crom

Chương 15: Mạ kim laoij quý và hiếm

Chương 16: Mạ lên chất dẻo

Chương 17: Mạ hợp kim

Chương 18: Oxy hóa nhôm, mage, thép và hợp kim của chúng

Chương 19: Photphat hóa

Chương 20: Sơn điện di

Chương 21: Làm sạch nước thải

Chương 22: An toàn và vệ sinh công nghiệp trong xưởng mạ

Download